Структура за темами

 • Загальне

 • Тема 1

  Добукварний період ( 14 годин)

  1. Вступ. Ознайомлення з "Букварем". Державний Гімн України. Опрацювання вірша Г Чубач "Рідна мова". ( ст.3)

  2.Практичне ознайомлення зі словом реченням. Спосіб умовного позначення речення.Складання речень за поданою графічною схемою. ( ст. 4-5)

  3. Закріплення знань про речення. Ознайомлення учнів зі складовою будовою слова. Поділ слів на склади. (ст.6-7)

  4. Практичне уявлення про немовні звуки. Складання речень за малюнками і поданими графічними схемами. (ст. 8-11)

  5. Практичне уявлення про мовні звуки. Поняття "наголос". Наголошений склад. Голосні та приголосні звуки. Позначення їх умовними знаками. Ознайомлення зі словами, що є назвами предметів.( ст. 12-15)

  6. Розвиток умінь відповідати на запитання Хто це?, Що це? Тверді та м`які приголосні звуки. Позначення їх умовними знаками. Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів.( ст. 16-19)

  7. Ознайомлення зі словами що є ознаками предметів. Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів. Складання речень.Робота з дитячою книгою.( ст. 20-21)

  8. Ознайомлення зі словами, що означають дії.(ст. 22-25)

  9. Закріплення вміння виконувати мовний аналіз слів та речень. Бесіда на тему "Лісова школа".( ст.26-29)

  10. Розвиток умінь відповідати на запитання Хто?, Який? Що робить?Звуковий аналіз слів. бесіда на тему"Мої книжки".( ст.30-33)

  11. Моделювання звукової структури слів. ( ст.34-35)

  12.Складання речень, зв`язаних за змістом. Бесіда на тему "Моя країна - Україна". (ст.36-37)

  13. Узагальнення знань учнів.  Звуковий аналіз слів. Складання речень і графічних моделей речень.

  14. Робота з дитячою книжкою.

  • Тема 2

   Букварний період (69 годин )

   1. Звук [ а], позначення його буквою "а".Виділення звука [а] в складах і словах. Звуковий аналіз слів.Закріплення вміння відповідати на запитання Який? Яка? Яке? Які? (  c.38-41)

   2. Звук [у], позначення його буквою"у". Звуковий аналіз слів, його моделювання. Складання речень за поданою графічною схемою.Розподіл предметів за семантичними групами "хто?-що?". (с.42-45)

   3. Звук [о], означення його буквою "о".Звуковий аналіз слів , його моделювання. Розділові знаки наприкінці речення. Словниково-логічні вправи.Складання діалогу за малюнками. ( с.46-49)

   4. Звук [и], позначення його буквою "и". Звуковий аналіз слів. Складання речень за малюнком та графічними схемами. Робота з дитячою книжкою. (с.50-53)

   5. Звук [ м], позначення його буквою "ем". Читання складів із вивченими буквами. Звуковий аналіз слів. Словниково-логічні вправи.Складання речень за малюнками та графічними схемами. (с.54-57)

   6. Звук [ і],позначення його буквою "і". Читання складів,слів. Буква "і" в ролі окремого слова. Велика буква на початку речення. Звуковий аналіз слів. (с.58-61)

   7. Звуки [н], [н`], позначення його буквою "ен". Написання імен з великої букви. Читання складів, слів. Читання і доповнення речень. Робота з дитячою книгою. (с. 62-65)

   8. Звук [в], позначення його буквою "ве". Читання складів, слів. Звуковий аналіз слів. особові займенники, їх вживання в реченнях. Читання і доповнення речень. ( с. 66-69)

   9. Звуки [л], [л`], позначення їх буквою "ел". Звуковий аналіз слів із твердими й м`якими приголосними. Читання складів, слів. Словниково-логічні вправи.Анаграми. (с. 70-73)

   10. Звуки [c], [с`], позначення їх буквою " ес". Закріплення аналітико-синтетичних умінь. Читання слів. Опрацювання тексту. Анаграми. ( с.74-77)

   11. Звук [к], позначення його буквою "ка". Читання складів, слів. Словниково-логічні вправи. Складання речень за малюнками і графічними вправами. Робота з дитячою книжкою (с.78-81)

   12. Звук [п], позначення його буквою "пе". Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів, речень.  Аналітико синтетичні вправи з вивченими буквами. (с.82-85)

   13. Звуки [р], [р`], позначення їх буквою "ер". Виконання словниково-логічних вправ. Складання речень за малюнками та графічними схемами. (с.86-89)

   14. Звуки  [т],[т`], позначення їх буквою "те". Читання. складів, слів та речень. Словниково - логічні вправи. Опрацювання тексту. Робота з дитячою книжкою.( с. 90-93)

   15. Звук [е], позначення його буквою "е". Звуковий аналіз слів. Читання слів, тексту. Словниково-логічні вправи. (с.94-97)

   16. Звуки [д], [д`], позначення їх буквою "де". Практичне засвоєння дзвінкої вимови звуків у кінці складів і слів. Зіставлення звуків [ д]-[т]. Складання розповіді за серією малюнків.( с.98-101)

   17. Звуки [з], [з`], позначення їх буквою "зе". Дзвінке вимовляння цих звуків у кінці слів і складів. Читання слів. Опрацювання тексту. (с.102-105)

   18. Буква "знак м`якшення" (ь), позначення нею на письмі м`якості приголосних. Звуко-буквений аналіз слів. Складання речень за малюнками на тему "Малі помічники".Робота з дитячою книгою.(с. 106-107)

   19. Звук [б], позначення його буквою "бе". Звуко-буквений аналіз слів. Читання слів. Опрацювання тексту.Словниково-логічні вправи. (с.108-111)

   20. Звук [г], позначення його буквою "ге". Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів. Опрацювання вірша А.Камінчука "Гарбузи".Словниково-логічні вправи.(с. 112-115)

   21.Звук [ґ ], позначення його буквою "ґе". Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів.Розподіл слів на семантичні групи. Опрацювання вірша О.Орача.Робота з дитячою книгою.(с. 116-119)

   22. Звук[ч], позначення його буквою "че". звуко-буквений аналіз слів. читання складів слів. опрацювання вірша К. Перелісної "Чебрець".(с. 120-123)

   23. Звук [й], позначення його буквою "ій" ("йот"). Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів,слів,речень.Буквосполучення йо. Слова, протилежні за значенням. Опрацювання тексту. (с.124-127)

   24. Звук [х], позначення його буквою"ха".Звуко-буквений аналіз слова. Бесіда на тему "Міста України".Словниково-логічні вправи. (с.128-131)

   25. Звук [ж], позначення його буквою "же". Дзвінка вимова звука у кінці складів та слів. Читання складів, слів.Опрацювання тексту. Робота з дитячою книжкою.(с. 132-135)

   26. Звук [ш], позначення йогобуквою "ша". Читання складів. слів. зіставлення звуків [ж]-[ш]. Анаграми.Опрацювання вірша Т. Коломієць "Колосок". (с. 136-139).

   27. Буква "ї" позначення нею сполучення звуків [йі]. Опрацювання віршів О.Січкаря "Їжача хата", таГ.Чубач "Я живу в Україні". (с. 140-143)

   28. Буква "я" , позначення нею сполучення звуків [йа]. Позначення буквою "я" звука [а] та м`якості попереднього приголосного. Опрацювання вірша В.Крищенка "Сонячне яблуко". Робота з дитячою книжкою. ( с.144-147)

   29. Буква "ю", позначення нею сполучення звуків [йу]. Позначення буквою "ю" звука [у] та м`якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання вірша Т.Петровської. Словниково-логічні вправи. ( с. 148-151)

   30. Буква "є", позначення нею сполучення звуків [йе]. Позначення буквою "є" звука [е]та м`якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання вірша А.Камінчука "Єноти". Словниково-логічні вправи. (с. 1152-155)

   31. Звук [ц],[ц`], позначення їх буквою "це". Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів,слів. Опрацювання оповідання (за О.Березій). (с. 156-159)

   32. Буква "ща", позначення нею звукосполучення [шч]. Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів.слів. Опрацювання вірша Л.Вознюк "Через річку по місточку...". Словниково-логічні вправи. Скоромовка.Ребуси. Робота з дитячою книжкою. (с.160-163)

   33. Звук [ф], позначення його буквою "еф". Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів. опрацювання тексту "Фонтани". Словниково-логічні вправи. (с. 164-167)

   34. Звук [дж], позначення його буквосполученням "дж". Відпрацювання злитої вимови звука [дж]. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання віршів. Загадка. (с. 168-169)

   35. Звуки [дз],[дз`], позначення їх буквосполученням "дз". Відпрацювання злитої вимови звуків [дз],[дз`]. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання віршів. Загадка.(с. 170-171)

   36. Апостроф. Роль апострофа в українській мові. Вимова і написання слів з апострофом. Опрацювання вірша О.Полянської "Комп`ютерна мишка" та оповідання (за Н.Гуркіною). Загадка.(с.172-173)

  • Тема 3

   Післябукварний період (36 годин)

   1. Ознайомлення з підручником "Читанка". Прислухайтеся до звуків - читайте правильно. С.Козлов "Звуки і голоси" (казка). Робота з дитячою книжкою.

   2. Читайте правильно чітко вимлвляйте звуки. Г. Малик " Казка проте,чому пагупа не навчився розмовляти".

   3. Читайте, запам`ятовуйте. М.Богуславський "Бабуся вихідна". Г Бойко " Сама бачила".

   4. Розумійте значення слова. правильно його читайте. О.Ільченко "Про хлопчика Тоні, кашу і мудрого крука"(казка).

   5. Вимовляйте чітко звуки-читайте правильно. Г Малик " У лісі".

   6. Учіться визначати у тексті пригоду. Т.Пустовар "Цуцик і ґудзик". С.Шаповалов "Зозуляста курка".

   7. Чітко вимовляйте звуки.Висловлюйте цікаві думки. З.Мензатюк "Гарбузище". Г.Просяник  "Веселинки від Наталинки".

   8. Слухайте, читайте, уявляйте. Д.Красицький "Малий маляр". Робота з дитячою книжкою.

   9. Читайте уважно. С.Цушко "Комп`ютернята". Т.Петровська "Молоко".

   10. Навчайтеся бути уважними до слова. С.Козлов "Дозвольте з вами посутінкувати...".

   11. Учіться записувати свої думки та почуття. І. Роздобудько "Місяць у слоїку".

   12. Чітко вимовляйте звуки. Читайте правильно. М.Герасименко "Мобільний телефон".

   13. Барвисті слова у творі. М. Слабошпицький "Лелеча весна".

   14. Гарний, радісний настрій твору. Визначайте настрій у творі. Є. Шморгун " Ла-та-та!". Г.К.Андерсен "Ромашка"(казка).

   15. Звуки весни у творі. В.Чухліб "Джмелиний оркестр". Робота з дитячою книжкою.

   16. Як треба читати. Л.Вороніна "Бурулька"(казка).

   17. Міркуйте, чому так. Б.Грінченко "Ластівка".

   18. Читайте правильно. С. Махотін "Кошеня Гусєв".

   19. Хто у творі подобається і чим. Н. Сняданко "Матвійкові іграшки".

   20. Слухайте, думайте. З. Мензатюк "Ярмарок".

   21. Читаючи керуйте своїм голосом. Т.Маршалова "Лісова кравчиня".

   22. Учіться розповідати про себе. М.Павленко "Я-Оля Маляренко...". Робота з дитячою книжкою.

   23. Що розповідається в тексті про...? Леся Українка "Вишеньки".

   24.Який: добрий чи злий? А.Григорук "Волелюбний вітер".

   25. І голосом, і рухами. З.Мензатюк " Як до жабок говорити".

   26. Уважно слухайте текст, міркуйте, що буде далі. В.Запорожець "Кульбабка".

   27. Уважно слухайте, читайте, шукайте в тексті відповіді. І.Франко "Кролик і Ведмідь"(казка).

   28. Читайте- думайте. А.Григорук "Гра".

   29. Слова в тексті яскраві. В.Чухліб " Як Сонце сходить". Робота з дитячою книжкою.

   30. Смішні пригоди. "Пригода з Дем`яном" ( з польського гумору).

   31. На сонці тепло, біля матері добре. А.Костецький " Все не так". Найважливіша думка. Л. Лапіна " Як півник співати навчився".

   32. Учіться висловлювати своє ставлення до описаного. М.Яснов "Жива природа".

   33. Не лінуйтеся, говоріть зрозуміло. Г. Павлишина "Економія слів".

   34. Можна намалювати словом. Л.Денисенко "Історія про те, як Ліза вигадала Цюцю П. та пішла її розшукувати".

   35. Навчайтеся розуміти переживання . В.Марсюк "Диктант". Перевірка навички читання.

   36. Визначайте настрій вірша. О.Палійчук "Алло!". С.Гусак "Канікули". Г.Чубач " У селі в бабусі". Л.Гоян "Канікули". Робота з дитячою книжкою. Підсумок за рік.