Структура за темами

 • Загальне

 • Тема 1

     04.09.                Складність і неоднозначність художнього процесу 1 шої пол. ХХ ст. Модернізм як неокласична модель культури. Авангардизм, його основні течії. Еволюція реалізму в літературі 1-ї пол. ХХ ст. Елітна та масова культура.

  Д.З. Опрацювати вступну статтю підручника.

           Створити призентацію про життя і творчість Фр. Кафки.

            Прочитати новелу Фр. Кафки "Перевтілення"

        


                   

  .    

  • Тема 2

   10.09.

   Франц Кафка. "Перевтілення".

   Життєвий і творчий шлях письменника. Своєрідність світобачення в новелі "Перевтілення". Грегор Замза та його родина.

   Д.З.Розповідати про життя і творчість Фр. Кафки.

          Пояснити своєрідність світобачення в новелі.

          Характеризувати образ Грегора 

           Проаналізувати особливості стосунків між Грегорем та його рідними.

            Переглянути художній фільм, створений за новелою.

  • Тема 3

   17.09.

   Особливості стилю Кафки, специфіка поєднання реальності та міфотворчості у гротесковому  художньому світі письменника.

   Д.З.Підготуватись до захисту проекту  "Трагізм буття "маленької людини" у сучасному світі."

               Опрацювати матеріал кейса:

   1. Тільки люди, яких уразила однакова недуга,розуміють один одного.  Ф.Кафка.

   2. Проникніться болем Кафки за людину, його співчуттям до людини, відчуйте тривогу письменника за долю світу і цивілізації.

   3 Визначте риси автобіографічності у новелі. У чому трагедія самого письменника? Що ви знаєте про його біль?

   4. Що незвичайного сталося в житті головного героя?

    5.Чому, на ваш погляд, не відбулося зворотного перетворення в новелі Кафки?

   6. Здійсніть "перевтілення" у світ героя новели Грегора Замзи, щоб визначити, чи є вихід із тяжкого душевного стану людини, самотності та повної відчуженості від людей.

   7. Актуальність новели Фр. Кафки "Перевтілення".

   • Тема 4

    24.09

    Розвиток мовлення. Захист проекту..

    Письмовий твір за новелою Ф.Кафки "Перевтілення".

    Д.З. Створити призентацію "Життя і творчість Джеймса Джойса"

            Прочитати есе "Джакомо Джойс".

    • Тема 5

     01.10

     Джеймс Джойс "Джакомо Джойс."

     Життєвий і творчий шлях письменника.

      Д.З. Розповідати про життя і творчість Дж.Джойса.

               Читати есе "Джакомо Джойс"

     • Тема 6

      08.10.

      Психологічне есе "Джакомо Джойс", його автобіографічний

      характер.

       Д.З. Уміти аналізувати  твір.

     • Тема 7

      22.10.

      Михайло Булгаков.

      Життєвий і творчий шлях письменника.

      Булгаков і Київ.

      Роман "Майстер і Маргарита." Проблематика, особливості композиції твору.

       Д.З. Розповідати про життя і творчість М. Булгакова

               Знати історію написання, проблематику  роману, особливості композиції.

               

      • Тема 8

       05.11

       Московські та єршаламійські розділи роману. Засоби їх звязку.

        Д.З.Характеризувати  героїв роману "Майстер і Маргарита" у контексті  з московськими та єршаламійськими  розділами.

               Уміти пояснити особливості булгаківської дияволіади.

               

       • Тема 9

        12.11.

         Трагізм долі митця (Майстра). Історія кохання  Майстра і Маргарити.

         Д.З. Характеризувати образи Майстра і Маргарити.

        Підготуватися до контрольної роботи.

       • Тема 10

        26.11.

        Поезія початку ХХ ст. Модернізм і основні течії.

        Райнер Марія Рільке. "Орфей, Еврідіка, Гермес."

       • Тема 11

        03.12.

        Гійом Аполлінер. Життєвий і творчий шлях . Поезія.

        "Зарізана голубка й водограй.", "Міст Мірабо."

       • Тема 12

        10.12.

        Срібна доба російської поезії. Олександр Блок. "Незнайомка",

        "Весно, весно, без меж і без краю", "Скіфи".

       • Тема 13

        17.12.

        Аннна Ахматова.Життєвий і творчий шлях.

        Ахматова і Україна.

        Поезія.

       • Тема 14

        24.12. 

        Контрольна робота. Тема "Із літератури першої пол. ХХ ст."

        Тести.

        • Тема 15

           Бертольт Брехт. "Життя Галілея".                                                        14.01.

          Життєвий і творчий щлях письменника. "Епічний театр" Брехта.

          Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі "Життя Галілея"

          Д.З.Розповідати про життя і творчість Бертольта Брехта.

                Підготувати переказ твору.

                Уміти виділяти основні ознаки "епічного театру"

        • Тема 16

          Неоднозначність образу Галілея.                       21.01.

          Інтелектуальний характер драми.

           Д.З. Характеризувати образ Галілея.

                   Уміти аналізувати інтелектуальні риси драми.

                   Знати зміст роману А.Камю "Чума"

                   Написати реферат "Камю і екзистенціалізм" (інд.).

                   

         • Тема 17

            Альбер Камю. "Чума".           28.01.

           Життєвий і творчий шлях письменника, його філософські  й естетичні погляди.

           Камю і екзистенціалізм. Абсурд і трагічний стоїцизм у романі "Чума".

           Д.З. Розповідати про життя і творчість А. Камю.

                   Знати зміст роману "Чума", уміти визначати і трактувати риси абсурду і трагічного стоїцизму у романі.

                  Знати визначення поняття "екзистенціалізм."

                   

         • Тема 18

             04.01.

          Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір.

             Композиція і стиль твору.

          Д.З. Характеризувати образи персонажів роману "Чума".

                  Аналізувати композицію і стиль твору.

                  Підготувати призентацію про життя і творчість Ер. Хемінгуея (інд.)

          • Тема 19

            Ернест Хемінгуей. "Старий і море".                                                11.02.

            Життєвий і творчий шлях, особливості його поетики і стилю.

            "Старий і море" - повість-притча про людину.

           Д.З. Розповідати про життя і творчість Хемінгуея.

                  Знати особливості його поетики і стилю.

                 Аналізувати повість-притчу "Старий і море".

          • Тема 20

             "Життєподібний" сюжет" і філософсько-символістичний зміст новели "Старий і море".

               Персонажі твору. Образ Сантьяго.

            Д.З. Аналізувати особливості композиції новели.             18.02.

                    Характеризувати образ старого Сантьяго.

                    Підготуватися до написання твору-роздуму "Поразка чи перемога Сантьяго?"

           • Тема 21

                  25.02

               Розвиток мовлення. Твір-роздум за повістю "Старий і море".

              Д.З. Підготувати повідомлення про особливості розвитку літературного процесу 

                      у Латинській Америці і вихід її на світову арену у 50-60рр.ХХ ст. (інд.)

                         Прочитати оповідання Г.Г. Маркеса  "Стариган із крилами".

            • Тема 22

                   04.03.

                Габріель Гарсіа Маркес. "Стариган із крилами."

              Життєвий і творчий шлях письменника.

              Оповідання "Стариган із крилами."

             Д.З.  Знати життєвий і творчий шлях  Г. Маркеса.

                      Знати зміст оповідання


            • Тема 23

               11.03.

                Органічне поєднання буденного й фонтастичного як характерні риси "магічного реалізму" в оповіданні

                "Стариган із крилами".

             Д.З. Знати визначення поняття "магічний реалізм" , уміти  пояснювати його характерні риси в ході

                    аналізу оповідання "Стариган  із крилами".

             • Тема 24

                18.03.

                Образ старигана. Робота над проектом "Так хто ж головний герой новели, ангел чи людина із крилами ?"

                     1.Авторська позиція. Для чого авторові було необхідно привести старигана у селище, й чому з волі автора

                        він покидає його?

                     .Чому автор зробив його старим, а не юнаком?

                    2. Ваша позиція: Яким ви уявляєте ангела?

                        Хто такі - ангели? Наведіть приклади зображень анголів у мистецтві.

                        Хто ваші ангели?

                   3. Якщо ангели прилітають, щоб оберігати людей, то що, на ваше думку, знищує людей?

                    ..

                        

                       

              • Тема 25

                25.03.

                Контрольна робота.  Письмовий твір - роздум "Як воно мати крила".

                 Д.З.  Підготувати призентацію на тему "Сучасний літературний процес. Постмодернізм у літературі другої половини ХХ ст.