Даний курс розрахований на 35 год, 1 год на тиждень.

 

Учні повинні знати:
• техніку безпеки та правила поведінки при роботі за комп’ютером; 
• можливості комп’ютера;
• складові частини комп’ютера; 
• призначення складових частин комп’ютера;
• поняття істинного та хибного висловлення.

Учні повинні мати уявлення про:
• види діяльності, в яких застосовуються комп’ютери;
• основні елементи робочого столу;
• поняття робочого вікна програми;
• історію розвитку засобів обчислення;
• висловлення.

Учні повинні вміти:
• виконувати операції лівою і правою кнопками миші;
• відкривати вікна і запускати програми на виконання за допомогою піктограми; 
• закінчувати виконання програми та закривати вікна;
• визначати істинність і хибність висловлень;
• складати істинні та хибні висловлення.