Вивчити параграф 32. Виконати вправу 415. Скласти словниковий диктант на вивчені орфограми.

Знати правопис прикметників із нн і н у суфіксах

Українська мова, 6 клас, ІІ семестр