Структура за темами

 • Біологія – наука про життя

  Біологія як наука: об’єкт дослідження, завдання, історія становлення і розвитку, наукові поняття (науковий факт, гіпотеза, закономірність, закон, теорія).

  Основні методи біологічних досліджень.

  Система і класифікація біологічних дисциплін. Видатні українські та зарубіжні вчені-біологи, їх внесок у розвиток біологічної науки.

  Напрями сучасних біологічних досліджень.

  Узагальнення. Ресурсна, пізнавальна та естетична цінність живої природи.

  Результат пошуку зображень за запитом "біологія"

  • Системна організація живої природи

   Рівні організації живої природи, їх розміри, час існування, складові частини та зв’язки між ними.

   Поняття "життя" та структурно-функціональний підхід до розкриття його сутності.

   Ознаки і властивості живого. Поняття біологічної системи (біосистеми). Основні властивості біосистем: ієрар­хічність структурної організації, цілісність, відкритість, здатність до саморегуляції, розвитку, адаптації і само­відтворення.

   Узагальнення. Різноманітність і особливості біосистем.  • Елементний склад біологічних систем

   Методи вивчення живої природи. на молекулярному рівні. Основні напрями біохімічних досліджень.  Значення молекулярної біології.

   Елементний склад біологічних систем. Біогенні елементи, їхнє розташування у періодичній системі Д. Мендєлєєва. Елементи-органогени. Макро-, мікро- та ультрамікроелементи.

   Потреби біосистем у хімічних елементах. Накопичення хімічних елементів у біосистемах. Поняття про елементози. Ендемічні хвороби.

   Узагальнення. Єдність елементного складу різних біосистем.


                             Результат пошуку зображень за запитом "макроелементи"

  • Різноманітність неорганічних сполук у складі живої природи.

   Різноманітність неорганічних сполук у складі живої природи.

   Біологічні функції оксидів, основ, кислот. Поняття про гідрофільні, гідрофобні та амфіфільні сполуки, їх поширеність в живих

   організмах. Електроліти живих систем та їх біологічне значення.

   Значення води і неорганічних солей для живих систем. Поняття про якість води і гранично допустиму концентрацію речовин. Біологічні функції води. Розчини у живих системах: розчини електролітів, буферні розчини, їх властивості та біологічне значення.

   Вода

   H2O (water molecule).jpgWater molecule dimensions.svg

  • Біомолекулярний склад живого

   Біомолекули: елементний склад, причини різноманітності. Низькомолекулярні сполуки живих систем і біополімери. Білки – структурна основа біосистем.

    

   Внесок А. Данилевського, Е. Фішера, Ф. Сенгера, Л. Полінга у вивчення білків. Амінокислотний склад білків. Будова, хімічні властивості та класифікація амінокислот. Рівні структурної організації білкової молекули. Фізико-хімічні властивості білків. Пептиди: механізм утворення та фізіологічне значення. Класифікація білків. Загальна характеристика функцій білків у живих системах.

   Ферменти: класифікація, структурно-функціональна організація і  властивості ферментів. Механізм дії ферментів. Активатори та інгібітори ферментів. Використання ферментів. Досягнення у вивченні та синтезі білків.

   Вуглеводи. Загальна характеристика та класифікація вуглеводів. Моносахариди і дисахариди: склад молекул, властивості, біологічні функції. Полісахариди: структура молекул, властивості, біологічні функції.

   Ліпіди. Загальна характеристика ліпідів: склад і структура молекул, фізичні та хімічні властивості. Різноманітність ліпідів: жири, воски, стероїди, фосфоліпіди, гліколіпіди та особливості будови їх молекул.

   Нуклеїнові кислоти. Історія і методи вивчення нуклеїнових кислот.

   Нуклеотидний склад ДНК та РНК. Структурні особливості молекул ДНК і РНК. Правило Чаргаффа.  Функції нуклеїнових кислот.

   АТФ: будова молекули і біологічне значення. Поняття про макроергічні хімічні зв’язки.

   Біологічно активні речовини, їх вміст у живих організмах і значення для життєдіяльності. Гормони, алкалоїди, коферменти, їх біологічне значення. Основні групи вітамінів, їх представники, біологічне значення.

   Штучний синтез біополімерів: проблеми та значення. Основні напрями біохімічних досліджень в Україні.

   Узагальнення. Бімолекулярна єдність і універсальність біосистем.

    


  • Лабораторний практикум

   1. Якісні реакції об’єктів живої природи та біологічних рідин на вміст макро_ і мікроелементів (27,11).

   2. Оцінка біоактивності хімічних елементів (за довідниками).

   3. Виявлення симптомів дефіциту або надлишку хімічних елементів у рослинних

   організмах.

   4. Розрахунки приблизного вмісту макроелементів у власному організмі. 5. Написання рівнянь дисоціації електролітів живих систем. 6. Кислотний гідроліз білків і кольорові реакції амінокислот, пептидів, білків, біуретова, ксантопротеїнова, Фоля) (04.12).

   7. Виділення лецитину з яєчного жовтка та його гідроліз. 8. Якісні реакції на вітамін С.

   9. Вивчення властивостей ліпідів (05.12).