Структура за темами

 • Загальне

 • Завдання з мови

 • Завдання з літератури

 • Тема 3

  8 клас українська література

  Прочитати думу "Самійло Кішка " і написати відгук

  Повторити розділ "усна народна творчість"

  1.Кому належить авторство "Слово про похід Ігорів"?

  2.Підготувати презентацію на тему "Слово про похід Ігорів".

 • Тема 4

  Українська мова 8 клас

  Записати 5-6 народних висловів про роль людини в суспільстві: виділити граматичні основи, схарактеризуваувши підмет і присудок.

  • Тема 5

  • Тема 6

  • Тема 7

  • Тема 8

  • Тема 9

   • Тема 10