1. Орфографічну помилку (велика — мала літера) допущено в словах рядка:

А гордіїв вузол, Гордіїв комп’ютер;
Б Довженкові фільми, Довженків сад;
В Почаївська Лавра, почаївська пам’ятка;
Г Шевченківська премія, шевченківська земля.

2. У коренях слів допущено орфографічні помилки в рядках:

А помережити, кажан, паперовий, криниченька, пором;
Б велетень, глибочінь, президент, погарячитись, серпневий;
В щебетати, левада, котушка, грибники, узбережжя;
Г технічний, блищати, хрестоносець, козуля, слав’янський.

3. Позначте рядок, у якому є помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних.

А Осінній, вихований, лються, віддзеркалювати;
Б сказаний, молоддю, розрісся, старанний;
В лляний, тінню, розкішшю, бовваніти;
Г статей, шалений, істинний, піввідра.

4. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

А Влас..ний, безвиїз..ний, зліс..ний, гігант..ський, кіс..лявий;
Б тріс..нути, пес..ливий, хворос..няк, облас..ний, зас..нути;
В ліс..ник, зап’яс..ний, хвас..нути, провіс..ник, шіс..надцять.
Г сер..це, шелес..нути, гус..нути, ціліс..ний, радіс..ний.

5. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні голосних.

А Чернігова, річний, доріжці, більшості;
Б хлібороб, розгін, новобудова, ночі;
В роковини, газопровід, опік, подорожувати;
Г пішохід, будівля, обпекти, ніжностю.

6. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні приголосних.

А Кавказький, гадяцький, верещати, козацтво;
Б латишський, поштовий, мангишлацький, воронезький;
В бряжчати, мандрівництво, черкаський, птаство;
Г сільський, розміщувати, самаркандський, висаджений.

7. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано правильно.

А Гідромасаж, імобілізація, Кассандра, Ватт;
Б імітація, іподром, зуммер, ірреальний, кілька тонн;
В інтер’єр, вар’єте, квартир’єр, Женев’єва, Руж’є;
Г інтермецо, піца, брутто, бравісимо, карманйола.

► Завдання 8-13 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильні варіанта. Потрібно вибрати два правильні варіанта відповіді.

8. Позначте два рядки, в яких в усіх словах замість крапок слід вставити о.

А Г..рячий, ч..рниці, к..люжа, к..тушка;
Б пш..но, к..зак, к..жух, ж..рна;
В с..лома, р..зумний, л..пух, г..нити;
Г п..гано, ч..ловік, пш..ниця, ч..рниця;
Д б..гатство, кр..пива, л..патий, ж..натий;
Е смол..скип, ..таман, оч..рніти, ж..вріти.

9. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних.

А Осінній, вихованний, лються, віддзеркалювати;
Б сказаний, молоддю, розрісся, старанний;
В лляний, тінню, розкішшю, бовваніти;
Г статей, шалений, істинний, піввідра;
Д колекція, широченний, невблаганний, саженний;
Е священник, овва, статтей, Прип’яттю.

10. Позначте два рядки, у яких допущено помилки в чергуванні голосних.

А Кольору, куреня, восьминіг, річний;
Б вівса, шепотіти, прислів’я, торговельний;
В папіру, болотце, семирічка, словник;
Г Харківа, літати, чорнило, білоцерковський;
Д семикутник, слова, покіс, ремінець;
Е жонатий, бджілка, ніженька, клопотання.

11. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у зміні приголосних.

А Люксембурзький, ясський, ткацький, Вінниччина, волзький;
Б тбіліський, луцький, вищий, солдатський;
В бахмацький, баскський, сиріцький, Вінничина;
Г ризький, перекладацький, виробництво, проїжджати;
Д варязький, чуваський, тюркський, проводжати;
Е татарський, нью-йоркський, козацтво, убозтво.

12. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у вживанні подвоєних приголосних в іншомовних словах.

А Бароко, білль, долар, піца;
Б вілла, ванна, бравісимо, тераса;
В голандський, тона, маса, Таллін;
Г будизм, групето, колектив, імміграція;
Д комісія, Калькутта, клас, тераса;
Е яффський, асоціація, ілюзія, нетто.

13. Позначте два рядки, в яких допущено помилки в написанні іншомовних слів.

А Міссурі, катеноїд, рейтинг, музика, катіон;
Б ієрархія, бастіон, нюанс, мільярд, б’єф;
В радіація, пріоритет, аденоїд, біографія, бюро;
Г автодрезина, коефіцієнт, алича, аристократ, цистерна;
Д рєєстр, синдикат, амоній, жюрі, аметист;
Е він’єтка, Люс’єн, речетатив, консорціум, резиденція.

► Завдання 14 складається з восьми речень. Прочитайте речення. Виконайте подані після них завдання. Це завдання має п’ять правильних варіантів відповіді. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати речення, позначені цифрою.

14. Прочитайте речення. Виконайте подані після них завдання.

1. Учений та в..лике д..рево не одразу виростають.
2. Усякий дім на х..зяїнові тримається.
3. Весна л..дачого не любить, а працьовитого г..лубить.
4. Кн..жки — мовчазні вч..телі.
5. Під л.жачий камінь вода не т..че.
6. Не кожен б..гатир, хто списа має.
7. Люби ж..ття і дорожи кожною хв..линою.
8. Добре ім’я — найкраще б..гатство.

А Кореневе е слід писати у виділених словах речень за номером.
Б Кореневе а слід писати у виділених словах речень за номером.